Søren Kierkegaard Research Centre in Japan
(日本キェルケゴール研究センター・ホームページ)

  The Bicentennial celebration for Søren Kierkegaard in 2013 - Events and Exhibitions in Japan

JUN HASHIMOTO
近刊書 デンマーク語目次

SØREN KIERKEGAARDS NORDSJÆLLANDSREJSE

-- Hvad er Sandhed ? --

   INDHOLD

Forord
Indledning: Sommerdage i det fjerne Danmark

Første Del Dagbogsoptegnelser fra Nordsjælland 1835

Forhistorie: en gådefuld familie
-- Søren Kierkegaards barndom og ungdom indtil sommeren 1835

Søren Kierkegaards Dagbogsoptegnelser fra Nordsjælland 1835
(Oversættelse efter SKS 17, AA:1-12)
Kommentarer
  (Oversættelse efter SKS K17, s. 23-71) med supplerende noter

Gik Søren Kierkegaard over Rubicon?
-- de unge dage efter sommeren 1835 i Gilleleje

Anden Del Pilgrimsrejse til Søren Kierkegaards Nordsjælland

. Flyvesandets saga                               (AA:1)
-- Ti(d)svilde, Tibirke Kirke, Helene-Grav, Helene-Kilde
» Her er godt at være «     (AA:2-3)
-- Gurre Slot, Kong Valdemars Jagt, Gurre Sø
--  Hellebæk, E. H. Schimmelmann
Grib Skov    (AA:4-5)
-- Søvejen, Sølyst (Esrom Kanal), Esrom Sø, Esrom Kloster
Bakken fuld af rosa rugosas blomster    (AA:6)
-- Gilbjerghoved, Mindestenen for S. Kierkegaard, Solnedgang over havet
» et af de skjønneste Partier «    (AA:7)
-- Hillerød (Slot), Carls-Sø, Hestehaven
I Søborg    (AA:9)
-- Søborg Slot, Søborg Kirke (kalkmalerier), »Søborgsten 1«

Afslutningsvis: Fra det gammel Gilleleje med Gilleleje Kro

Tredie Del Artikler om Søren Kierkegaards Nordsjællandsrejse

1. Om det tekstkritiske problem
2. Natur og mennesker -- Kierkegaards natursyn
3. Om »Den Store Jordrystelse« -- Gåder fra Kierkegaards ungdom

Finale Til musik af Carl Nielsen
Fjerne dage   Ode til Esrom Sø

Efterskrift

Tillæg
Kierukegooru eller Kirukegooru - om den japanske translitteration af navnet Kierkegaard

Register ( Navneliste・Sagfortegnelse )
Litteraturfortegnelse
A. Danske (tyske, engelske) skrifter
Af og om Søren Kierkegaard
   1) Primære kilder  2) Sekundære kilder
Dansk topografi
Danmarks almene-, kirke- og litteraturhistorie o. s. v.
B. Japanske skrifter
1. Hovedværker i japansk Kierkegaard forskning
2. Bibliografi om Kierkegaards receptionshistorie i Japan

Dansk indholdsfortegnelse

Fjerne dage
Ode til Esrom Sø
Melodi: Carl Nielsen
Digt: Jun Hashimoto


日本キェルケゴール研究センター